Coachen

Coachen kan inhouden dat ik een medewerker of een team help om (vaak) werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en hen verder helpt zich te ontwikkelen. Als coach help ik de ander leren. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor ben ik in staat het zelf reflecterende en zelfsturende vermogen van de coachee(s) optimaal te stimuleren.

 

Coachen kan in verschillende situaties wenselijk zijn:

    * Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen. Wanneer een medewerker zichzelf beter leert kennen en weet wat zijn zwakke en sterke punten zijn, kan hij zelfbewuster zijn werkzaamheden verrichten. Vooral ook ontdekken waar zijn/haar passie en kwaliteiten liggen en dat vooral versterken.

    * Aanleren of aanscherpen van (nieuwe) vaardigheden, zoals het leren delegeren van taken,  of het geven van presentaties.

    * Structuur brengen in (nieuwe) verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld het wegwijs raken in een nieuwe functie met nieuwe taken en verantwoordelijkheden en/of het leren prioriteren.

    * Ook wanneer iemand behoefte heeft aan een klankbord, omdat hij een solistische functie heeft.

 

Wilt u of samen met uw team zorgen voor meer energie, motivatie en prestatie? Wilt u écht anders omgaan met bijvoorbeeld werkdruk en veranderingen? Dan is (team)coaching door Hedi van der Leeden zeer geschikt. Stap voor stap ga ik onderzoeken wat je nodig hebt om weer energiek en met plezier samen te werken. Door aan te sluiten bij wat je écht belangrijk vindt en wat je goed kunt. Samen maken we dan een concreet actieplan en afspraken voor de realisatie ervan! 

Ga terug