Tarieven

Tarieven per gesprek vanaf 1-1-2023:

 

Psychologische begeleiding voor particulieren:     € 115,-

Relatie gesprekken:                                           € 165,--

 

Vergoedingen individuele psychologische begeleiding:

Met zorgverzekeraars heb ik geen contracten. Dat betekent dat ik niet gebonden ben aan de voorwaarden en protocollen van verzekeraars en ook geen informatie over jou met hen zal delen. Dit betekent dat mijn facturen door hen niet worden vergoed.  

 

Er zijn een aantal andere mogelijkheden om de kosten vergoed te krijgen:

  • Werkgevers zijn in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht zich optimaal in te spannen om zieke medewerkers (weer) aan het werk te krijgen. Indien je verzuimt of dreigt te verzuimen kun je je werkgever vragen om (een deel van) de kosten van jouw begeleiding te vergoeden.
  • In sommige organisaties hebben medewerkers een budget. Je kunt overleggen met je leidinggevende of je dit aan coaching en/of psychologische begeleiding mag besteden. Voor zelfstandige ondernemers is coaching aftrekbaar van de belasting en in sommige gevallen geldt dit ook voor particulieren.

Voor organisaties is het mogelijk om, afhankelijk van hun verzekering, de kosten te declareren bij de werkgeversverzekering.

 

 

Zakelijke tarieven: € 150,-- per uur.

 

 

Ik ben genoodzaakt de sessie in rekening te brengen indien u deze niet 48 uur van te voren heeft afgezegd.

Terug naar Psychologie