Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie kan voor veel emotionele klachten een effectieve behandelwijze zijn. De cognitieve gedragstherapie is een samengaan van enerzijds de cognitieve therapie en anderzijds de gedragstherapie.

Het uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen (kortom: “gedachten”) over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld.
In de cognitieve therapie leert u bewust te worden van de gedachten die leiden tot lastige gevoelens en gedragingen.. Vervolgens gaat u onderzoeken welke ideeën, overtuigingen en veronderstellingen zullen leiden tot minder lastige gevoelens en gedragingen. Deze zullen natuurlijk wel in de realiteit getoetst moeten worden en daar komt de gedragstherapie kijken.

Bij de gedragstherapie is het uitgangspunt dat lastige emoties en gedragingen veroorzaakt worden door de ervaringen vanuit het verleden. Lastige emoties en gedragingen zijn aangeleerd en deze kan je ook weer afleren. Dat betekent dat gewenste veranderingen tot stand komen door nieuwe leerervaringen. Je leert niet alleen door erover te praten, maar ook door te doen. Door stap voor stap nieuw gedrag aan te leren en in praktijk te brengen merk je dat je langzaam maar zeker de lastige situaties makkelijker aan kan.

Lees verder: Wat is mindfulness (aandachttraining)?