Cognitieve gedragstherapie en ACT

Cognitieve gedragstherapie en ACTCognitieve gedragstherapie kan voor veel emotionele klachten een effectieve behandelwijze zijn. De cognitieve gedragstherapie is een samengaan van enerzijds de cognitieve therapie en anderzijds de gedragstherapie.

Het uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen (kortom: “gedachten”) over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld.
In de cognitieve therapie leert u bewust te worden van de gedachten die leiden tot lastige gevoelens en gedragingen.. Vervolgens gaat u onderzoeken welke ideeën, overtuigingen en veronderstellingen zullen leiden tot minder lastige gevoelens en gedragingen. Deze zullen natuurlijk wel in de realiteit getoetst moeten worden en daar komt de gedragstherapie kijken.

Bij de gedragstherapie is het uitgangspunt dat lastige emoties en gedragingen veroorzaakt worden door de ervaringen vanuit het verleden. Lastige emoties en gedragingen zijn aangeleerd en deze kan je ook weer afleren. Dat betekent dat gewenste veranderingen tot stand komen door nieuwe leerervaringen. Je leert niet alleen door erover te praten, maar ook door te doen. Door stap voor stap nieuw gedrag aan te leren en in praktijk te brengen merk je dat je langzaam maar zeker de lastige situaties makkelijker aan kan.

 

Wat is ACT?
ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:

 

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

 

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

 

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Lees verder: Wat is mindfulness (aandachttraining)?