Methoden

Uitgangspunt in de behandelingen is het heden, het hier en nu. Samen kijken we hoe u met uw huidige kwaliteiten en beperkingen de gewenste doelen kunt bereiken. Indien gewenst kan overleg met andere betrokken partijen zoals de familie/partner, de huisarts, de bedrijfsarts of de werkgever een vast onderdeel van de begeleiding zijn. Contact met derden vindt nooit zonder uw toestemming plaats.

Omdat ieder mens anders is, is mijn werk áltijd cliëntgericht. Ik geloof niet in stempeltjes, plakkertjes en standaardmethoden. Ik geloof in het individu en daarom stem ik mijn behandeling en benadering ook af op u, op uw persoon en situatie. Als psycholoog maak ik dan ook gebruik van verschillende communicatie- en gesprekstechnieken. Om u toch een indruk te geven van de diverse methodieken die ik kan inzetten, geef ik er onderstaand twee weer met een korte omschrijving.

Lees verder: Cognitieve gedragstherapie