Waarmee kan ik u helpen?

De specialisatie waar ik voor gekozen heb, namelijk arbeid & gezondheid, is uniek te noemen. Het bevindt zich op het snijvlak tussen klinische en gezondheidspsychologie (ofwel psychische klachten), en arbeid & organisatiepsychologie (menselijk gedrag op de werkvloer). Dat is een vakgebied dat gezien mag worden als een logische combinatie van welzijn en gezondheid, zowel in werk als in het privéleven. Werk heeft immers een grote invloed op hoe je je thuis voelt en andersom. 

U kunt bij de praktijk terecht met uiteenlopende vragen en aandachtsgebieden. Er is altijd eerst een intake om te kijken of we met elkaar kunnen en willen werken. 

Lees verder: Waarmee kan ik u niet helpen?