Waarmee kan ik u niet helpen?

Er zijn ook klachten die niet in aanmerking komen voor behandeling in een eerstelijnssetting. Te denken valt onder meer aan acute psychiatrische ziektebeelden, verslavingsproblematiek en suïcidaliteit. In zo'n geval zult u worden doorverwezen.

Lees verder: Wat kunt u verwachten bij de individuele gesprekken