Wat kunt u verwachten bij de individuele gesprekken

Na het intakegesprek gaan we samen een of meerdere doelen stellen waaraan u wilt werken. Het is prettig om een doel te hebben en het geeft structuur aan de gesprekken. Doelen kunnen bijvoorbeeld gaan over het verkrijgen van inzicht, het veranderen van gedrag, het leren omgaan met gevoelens, het leren omgaan met moeilijke situaties of het verkrijgen van nieuwe vaardigheden.
Vervolgens bespreken we hoe gewerkt wordt om deze doelen daadwerkelijk te bereiken. Ook wordt samen afgesproken hoe vaak de sessies plaats zullen vinden.
Soms werk ik met opdrachten die ik aan u meegeef. De opdrachten helpen u in het dagelijkse leven toe te passen wat u tijdens de gesprekken bespreekt en leert.
Na een aantal sessies gaan we evalueren of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is.
Van u wordt een actieve houding gevraagd waarbij u ook zelf verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van de doelen.

Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problemen. Meestal zijn 6 à 10 gesprekken voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.

 

Lees verder: Methoden